Klik på et arbejdsområde for mere information.

Pløjning

Såning af korn og frø

Såning af roer, raps og spinat

Såning af majs

Spredning af handelsgødning

Spredning af jordbrugskalk

Sprøjtning af landbrugsafgrøder

Rasrensning af majs, roer, raps og spinat

Udkørsel og spredning af staldgødning m.m.

Udkørsel af flydende staldgødning

Oprøring af gylletanke

Høst af korn og frø

Skårlægning af raps m.m.

Skårlægning af græs m.m.

Snitning af græs, helsæd og majs

Presning og wrapning af rundballer

Presning af halm i minibig- og bigballer

Diverse arbejde med gummiged

Kundenr.:

Adgangskode: